Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου

Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου

Πρόγραμμα με στοιχεία ρεαλιστικά, πρακτικά, άμεσα εφαρμόσιμα μακριά από… θεωρίες. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S ( Innovative Educational Services) εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2003. Πιο συγκεκριμένα στον οργανισμό ανήκει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής –Ειδικών θεραπειών ‘’Όμορφος Κόσμος’’ στο Γαλάτσι. Επίσης ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S είναι δικαιοδόχος για την ίδια […]