Όμιλος I.E.S.

Innovative Education Services

Η γνώση είναι

about ies

Όμιλος I.E.S.

Ποιοι Είμαστε

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S ( Innovative Educational Services) εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2003.

Πιο συγκεκριμένα στον οργανισμό ανήκει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής –Ειδικών θεραπειών ‘’Όμορφος Κόσμος’’ στο Γαλάτσι, καθώς και η δικαιόχρηση για την ίδια περιοχή, του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης του ομίλου Διακρότημα και των κέντρων σχολικής μελέτης AFTER SCHOOL του ίδιου ομίλου.

Ο οργανισμός I.E.S αριθμεί άνω των 300 εγγεγραμμένων μαθητών/εξυπηρετούμενων, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, απασχολεί πάνω από 25 άτομα, επιστήμονες της ειδικής αγωγής, πτυχιούχους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, εισηγητές σεμιναρίων και διοικητικό προσωπικό.

Όμιλος I.E.S.

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και μεγάλης αξίας για τον εκπαιδευόμενο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσεκτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών κύκλων οι οποίοι περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση αλλά και ατομική συμβουλευτική- εποπτεία.

Όμιλος I.E.S. 1

Υπηρεσίες

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Διακρότημα

Γιατί ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ;

Γιατί αφιερώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο σε κάθε μαθητή ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σκοπός μας είναι η παροχή εκπαιδευτικών κύκλων εξειδίκευσης προς εκπαιδευτικούς ( τυπικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής), κάθε σχολικής βαθμίδας και ειδικότητας, με απώτερο σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο αντικείμενο τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσεκτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών κύκλων οι οποίοι περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση αλλά και ατομική συμβουλευτική- εποπτεία.

Diakrotima

Ειδική Αγωγή

Κέντρο Λογοθεραπείας Όμορφος Κόσμος

Η επιστημονική κατάρτιση, η επαγγελματική εμπειρία και η ευαυσθησία μας, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, μας οδήγησαν στην δημιουργία του Συμβουλευτικού κέντρου ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.