Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου

Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on linkedin

Πρόγραμμα με στοιχεία ρεαλιστικά, πρακτικά, άμεσα εφαρμόσιμα μακριά από… θεωρίες.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S ( Innovative Educational Services) εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2003.

Πιο συγκεκριμένα στον οργανισμό ανήκει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής –Ειδικών θεραπειών ‘’Όμορφος Κόσμος’’ στο Γαλάτσι. Επίσης ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S είναι δικαιοδόχος για την ίδια περιοχή ( Γαλάτσι- Βεΐκου) του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης του ομίλου Διακρότημα και των κέντρων σχολικής μελέτης AFTER SCHOOL του ίδιου ομίλου.

Ο οργανισμός I.E.S αριθμεί άνω των 300 εγγεγραμμένων μαθητών/εξυπηρετούμενων, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, απασχολεί πάνω από 25 άτομα, επιστήμονες της ειδικής αγωγής, πτυχιούχους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, εισηγητές σεμιναρίων και διοικητικό προσωπικό.

Σκοπός μας είναι η παροχή εκπαιδευτικών κύκλων εξειδίκευσης για επαγγελματίες με απώτερο σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο αντικείμενο τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσεκτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών κύκλων οι οποίοι περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση αλλά και ατομική συμβουλευτική- εποπτεία.

Σε ποιους απευθύνεται ο κύκλος εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δασκάλους, καθηγητές, επαγγελματίες της ειδικής αγωγής αλλά και φοιτητές αντίστοιχων σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα θεωρητική γνώση αλλά κυρίως πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων καθημερινής μελέτης δημοτικού και γυμνασίου.

Σκοπός κύκλου εξειδίκευσης

Η άμεση μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και η πρακτική κατάκτηση αυτών, επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης, αλλά και πρακτικής άσκησης.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα γνώσης και εμπειρίας και θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης με αναλυτική αναφορά στις ενότητες που παρακολούθησαν, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικότατο στοιχείο του βιογραφικού τους.

Χορηγούμενο πιστοποιητικό

Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου 1

Διάρθρωση

Ο κύκλος εξειδίκευσης αποτελείται από 2 ενότητες – τη θεωρητική και τη πρακτική ενότητα.

Ειδικότερα:

Θεωρητική Ενότητα

Εισήγηση με θέμα:

Λειτουργία / οργάνωση τμημάτων μελέτης άλλα θέματα ( 2 ώρες)

Τι είναι τα τμήματα μελέτης, Στόχοι, Καθημερινή οργάνωση – προετοιμασία- διαχείριση, Ιδανικό τμήμα, Ανομοιογενή τμήματα, Πολυπληθή τμήματα, Τμήματα με μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων, Χρήσιμα έντυπα καθημερινής οργάνωσης.

Πολυδιάστατη προσέγγιση εκπαιδευτικής διαδικασίας, συγκρουσιακοί συνδυασμοί, ζητούμενο τελικό αποτέλεσμα.

Διάρθρωση φροντιστηριακής αγοράς ( όμιλοι, ανεξάρτητα φροντιστήρια, μελετητήρια) , Τάσεις της αγοράς και προοπτικές. Τυπικό οργανόγραμμα φροντιστηρίων , Αμοιβές. Ο ιδανικός δάσκαλος /καθηγητής, Τι ζητούν τα φροντιστήρια /μελετητήρια από τους δασκάλους/καθηγητές. Η πλευρά του εργοδότη.

Εναλλακτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ( ιδιαίτερα, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια). Do’s and Dont΄s στην αναζήτηση εργασίας – Βασικοί άξονες. Ιnterviews ( Προετοιμασία, η ώρα της συνέντευξης, dress code, η γλώσσα του σώματος) Πώς να κερδίσετε τις εντυπώσεις. 


Εισηγητής : Βογιατζής Μάριος

Πρακτική Ενότητα

Πρακτική Άσκηση 20 ώρες

Πρακτική άσκηση ( παρακολούθηση και συνδιαχείρηση) τμημάτων μελέτης δημοτικού, γυμνασίου καθώς και τμημάτων αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών ( ειδικής αγωγής). Δυσκολίες , ιδιαιτερότητες, χειρισμοί, εκπαιδευτική στρατηγική.

Επόπτες πρακτικής άσκησης

Σουσούνη Στέλλα

Χριστόπουλος Ευθύμιος

Υποστήριξη – Mentoring  (1 ώρα)

Ατομική συνάντηση με το πέρας του προγράμματος με στόχο την συζήτηση προβληματισμών, την επίλυση τυχόν αποριών και την ανάλυση περιπτώσεων.

Προφίλ εισηγητή – εποπτών

Σουσούνη Στέλλα: Δασκάλα, Υπεύθυνη λειτουργίας όλων τμημάτων μελέτης δημοτικού After school του Ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου), Μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική συμβουλευτική.

Χριστόπουλος Ευθύμιος: Καθηγητής Φυσικής, Υπεύθυνος λειτουργίας όλων των τμημάτων μελέτης Γυμνασίου After school του ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Βογιατζής Μάριος : Ειδικός στη Γλώσσα Σώματος, Πιστοποιημένος διαπραγματευτής, Υπεύθυνος διοικητικών λειτουργιών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Όμορφος Κόσμος του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου) και των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κόστος προγράμματος : 200 ευρώ 170 ευρώ ( για περιορισμένο αριθμό θέσεων)

Έναρξη προγράμματος : Κάθε εβδομάδα

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin