Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου

Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on linkedin

Πρόγραμμα με στοιχεία ρεαλιστικά, πρακτικά, άμεσα εφαρμόσιμα μακριά από… θεωρίες.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S ( Innovative Educational Services) εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2003.

Πιο συγκεκριμένα στον οργανισμό ανήκει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής –Ειδικών θεραπειών ‘’Όμορφος Κόσμος’’ στο Γαλάτσι. Επίσης ο εκπαιδευτικός οργανισμός I.E.S είναι δικαιοδόχος για την ίδια περιοχή ( Γαλάτσι- Βεΐκου) του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης του ομίλου Διακρότημα και των κέντρων σχολικής μελέτης AFTER SCHOOL του ίδιου ομίλου.

Ο οργανισμός I.E.S αριθμεί άνω των 300 εγγεγραμμένων μαθητών/εξυπηρετούμενων, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, απασχολεί πάνω από 25 άτομα, επιστήμονες της ειδικής αγωγής, πτυχιούχους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, εισηγητές σεμιναρίων και διοικητικό προσωπικό.

Σκοπός μας είναι η παροχή εκπαιδευτικών κύκλων εξειδίκευσης προς εκπαιδευτικούς ( τυπικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής), κάθε σχολικής βαθμίδας και ειδικότητας, με απώτερο σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο αντικείμενο τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσεκτικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών κύκλων οι οποίοι περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτική άσκηση αλλά και ατομική συμβουλευτική- εποπτεία.

Σε ποιους απευθύνεται ο κύκλος εξειδίκευσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δασκάλους, καθηγητές, επαγγελματίες της ειδικής αγωγής αλλά και φοιτητές αντίστοιχων σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα θεωρητική γνώση αλλά κυρίως πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων καθημερινής μελέτης τυπικής και ειδικής αγωγής.

Σκοπός κύκλου εξειδίκευσης

Η άμεση μεταφορά γνώσης και εμπειρίας καθώς και η πρακτική κατάκτηση αυτών, επιτυγχάνονται μέσα από συνδυασμό θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης, αλλά και σημαντικότατης πρακτικής άσκησης.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει μεγάλο πλεονέκτημα γνώσης και εμπειρίας και θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης με αναλυτική αναφορά στις ενότητες που παρακολούθησαν, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικότατο στοιχείο του βιογραφικού τους.

Χορηγούμενο Πιστοποιητικό

Νέος Πρακτικός Κύκλος Εξειδίκευσης δασκάλων και καθηγητών στην οργάνωση και διαχείριση τμημάτων μελέτης Δημοτικού/Γυμνασίου 1

Μεθοδολογία- Εκπαιδευτικά μέσα

* Ασκήσεις του 1’ για εφαρμογή της θεματολογίας
* Case studies ( ανάλυση περιπτώσεων)
* Ασκήσεις προσομοίωσης/role play one to one
* Οπτικοακουστικό υλικό – video
* Σημειώσεις

Μεθοδολογία I.E.S

methodologia seminariou

Διάρθρωση

Ο κύκλος εξειδίκευσης αποτελείται από 3 ενότητες – τη θεωρητική ενότητα, την πρακτική ενότητα και την ενότητα υποστήριξης / εποπτείας. Ειδικότερα:

Θεωρητική Ενότητα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα. (1ώρα)

Στόχοι προγράμματος, παράμετροι, πολυδιάστατη προσέγγιση, συγκρουσιακοί συνδυασμοί, ζητούμενο τελικό αποτέλεσμα, ποιες δεξιότητες πρέπει να αποκτηθούν στο τέλος του προγράμματος.
Εισηγητής : Βογιατζής Μάριος

Λειτουργία και οργάνωση τμημάτων μελέτης ( 4 ώρες)

Τι είναι τα τμήματα μελέτης, Στόχοι , Καθημερινή οργάνωση – προετοιμασία- διαχείριση, Ιδανικό τμήμα, Ανομοιογενή τμήματα, Πολυπληθή τμήματα, Τμήματα με μαθητές διαφορετικών ‘’ ταχυτήτων’’, Χρήσιμα έντυπα καθημερινής οργάνωσης, Εκπαιδευτικές στρατηγικές.
Εισηγητές : Σουσούνη Στέλλα, Χριστόπουλος Ευθύμιος

Case studies / Role play (4 ώρες)

Προφίλ μαθητών τμημάτων μελέτης, αναγνώριση – ανάλυση- αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων και προσυμφωνημένη κουλτούρα διαχείρισης, μεθοδολογία αναγνώρισης πραγματικών αναγκών, η έννοια του ‘’ καλύτερου δυνατού’’, απαιτήσεις γονέων, ενημερώσεις γονέων, τι λέμε, πως το λέμε και τι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να πούμε. Tips διαχείρισης μαθητών – γονέων, διαχείριση παραπόνων, ο ρόλος του γονιού. Ασκήσεις του 1’ λεπτού, role play συγκρουσιακών καταστάσεων ( μαθητής – καθηγητής, γονέας- καθηγητής, διευθυντής- μαθητής, διευθυντής-γονέας διευθυντής-καθηγητής). Εισηγητές : Σουσούνη Στέλλα, Χριστόπουλος Ευθύμιος, Βογιατζής Μάριος

Διδασκαλία και μαθησιακές δυσκολίες ( 2 ώρες)

Τύποι μαθησιακών δυσκολιών , Αναγνώριση , Χειρισμός μέσα στο τμήμα, Παραπομπές, Στρατηγική Διαφοροποιημένης διδασκαλίας, Ατομικό πρόγραμμα διδασκαλίας, Άτυπα τεστ μαθησιακής αξιολόγησης, η ψυχολογία του μαθητή, Case Studies ( μελέτες περιπτώσεων).
Εισηγήτρια : Ασπρίδου Χάρις

Τρέχοντα στοιχεία της φροντιστηριακής αγοράς (2 ώρες)

Εναλλακτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ( ιδιαίτερα, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια) , προσέγγιση, Διάρθρωση φροντιστηριακής αγοράς ( όμιλοι, ανεξάρτητα φροντιστήρια, μελετητήρια) , Τάσεις της αγοράς και Προοπτικές. , Τυπικό οργανόγραμμα φροντιστηρίων , Αμοιβές – Φορολογικό σύστημα – επίδομα ΟΑΕΔ, Ο ιδανικός δάσκαλος /καθηγητής – Οδηγός επιβίωσης, Τι ζητούν τα φροντιστήρια /μελετητήρια από τους δασκάλους/καθηγητές. Η πλευρά του εργοδότη. Η έννοια και σημασία της διαπραγμάτευσης με τον εργοδότη σε πλαίσιο win-win, η σημασία των εναλλακτικών λύσεων.
Εισηγητής : Βογιατζής Μάριος

Η Αναζήτηση εργασίας (2 ώρες)

Do’s and Dont΄s στην αναζήτηση εργασίας – Βασικοί άξονες, CV (συχνά λάθη, δομή, αποστολή), Smart Tips, Cover letter ( δομή και χαρακτηριστικά) , interviews ( Προετοιμασία, η ώρα της συνέντευξης, dress code, η γλώσσα του σώματος), Πώς να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Εισηγήτρια : Σουσούνη Στέλλα

Πρακτική Ενότητα

Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση ( παρακολούθηση και συνδιαχείρηση) τμημάτων μελέτης δημοτικού, γυμνασίου καθώς και τμημάτων αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών ( ειδικής αγωγής). Δυσκολίες , ιδιαιτερότητες, χειρισμοί, εκπαιδευτική στρατηγική.

Ενότητα Υποστήριξης Mentoring  (5 ώρες)

Ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με τους εισηγητές, με το πέρας της θεωρητικής ενότητας και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, με στόχο την συζήτηση προβληματισμών, την επίλυση αποριών και την ανάλυση περιπτώσεων.

Φτιάξτε το πρόγραμμα που εξυπηρετεί εσάς !!!

programma

Λαμβάνοντας υπόψιν παραμέτρους όπως χρόνος, ευελιξία, κόστος και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, προσφέρουμε 5 εναλλακτικά προγράμματα παρακολούθησης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Κάθε ένα από αυτά αναφέρονται σε διαφορετική διάρκεια, διαφορετικό συνδυασμό εισηγήσεων και σε διαφορετικό κόστος. Εσείς απλά επιλέγετε αυτό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας!!!

programma-pinakas

ΕΙΣΗΓΗΤEΣ

Σουσούνη Στέλλα: Δασκάλα, Υπεύθυνη λειτουργίας όλων τμημάτων μελέτης δημοτικού After school του Ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου), Μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική συμβουλευτική.

Χριστόπουλος Ευθύμιος: Καθηγητής Φυσικής, Υπεύθυνος λειτουργίας όλων των τμημάτων μελέτης Γυμνασίου After school του ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Ασπρίδου Χάρις: Λογοπαιδικός, μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, επόπτρια θεραπευτών ειδικής αγωγής, υπεύθυνη τμημάτων αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Όμορφος Κόσμος.

Βογιατζής Μάριος : Υπεύθυνος διοικητικών λειτουργιών του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Όμορφος Κόσμος και του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Συντονιστές/συμμετέχοντες Ενότητας Υποστήριξης – Mentoring

Μαραγκοπούλου Ελένη : Δασκάλα, Υπεύθυνη τιμημάτων μελέτης δημοτικού After school του Ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου). Μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική συμβουλευτική.

Κουβούσης Παναγιώτης : Καθηγητής Μαθηματικών , υπεύθυνος θετικών μαθημάτων τμημάτων μελέτης Γυμνασίου After school του ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Μεγαγιάννη Χριστίνα : Φιλόλογος, υπεύθυνη των φιλολογικών και θεωρητικών μαθημάτων τμημάτων μελέτης Γυμνασίου After school του ομίλου Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Κώνστα Βάγια : Κοινωνική λειτουργός, Μεταπτυχιακό στη Συστημική Θεραπεία, Σύμβουλος οικογένειας, ιδιοκτήτης του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Όμορφος Κόσμος και του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης Διακρότημα ( Γαλάτσι – Βεΐκου).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin